Czym charakteryzuje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Od przeszło 25 lat, 16 listopada dumnie świętuje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który został wytypowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Z brakiem tolerancji na co dzień ma kontakt sporo osób i właśnie ta data ma to dawać do zrozumienia. Prośba do licznych instytucji publicznych, naukowców i rządów tego typu jest sygnałem do tego, żeby szukali rozwiązania tego ogromnego problemu. Organizacji UNESCO bardzo zależy przede wszystkim na tym, aby wyeliminować brak akceptacji przez edukowanie, czy także tworzenie licznych paneli dyskusyjnych, które mają na celu potęgowanie akceptacji oraz nakłonienie do braku przemocy wobec osób szykanowanych z wielu powodów.

Cała ta aktywność była spowodowana poprzez coraz częściej wywoływane akty terroru, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i różnego rodzaju nietolerancji. Zarejestrowano jednak, że to właśnie te mniejszości spotykają się z przejawiającą się marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez osoby z bliskiego otoczenia. Oznaki braku aceptacji mogą być naprawdę kłopotliwe dla osób szykanowanych, stąd też obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji mają informować o różnych aktach użycia siły, a także pomóc w odnalezieniu głównych przesłanek uformowania się nietolerancji. Aby dowiedzieć się, czym tak naprawdę jest poszanowanie cudzych praw i cudzej własności oraz czym jest uznanie oraz zaakceptowanie różnic indywidualnych, przydatne są tego rodzaju czyny, które bezwzględnie okazują się pomocne w tym zakresie. Ma również szkolić, nauczyć uznania różnych kultur, zrozumienia innych ludzi, a także głównym celem tego typu czynności jest umiejętności wysłuchiwania.

Jak w naszym kraju obchodzono Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Wspólny apel wygłosili burmistrzowie, jak i prezydenci polskich miast, w którym to proszą o zapobieganie werbalnej i fizycznej agresji pojawiającej się z powodu rasizmu oraz homofobii, ale i też przedstawiają wielkie zrozumienie dla tych osób. Prezydenci takich miast jak Warszawa, Gdańsk, Poznań, Lublin oraz Katowice podpisali się pod tymże apelem. Solidarność dnia 16 listopada będzie wyrażana przez zawieszanie kolorowych flag oraz podświetlenie budynków, jak powiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Wyjątkowo w tęczowych barwach został oświetlony most Śląsko-Dąbrowski oraz Pałac Kultury i Nauki.

Zostaw komentarz